BAŞARILI GÜZELLİK MERKEZİ…

 • Doğru ve etkin teçhizat
 • Profesyonel elemanlar
 • Etkin marketing
 • İdare kontrolü ve denetim
 • Desteklerimiz

1. DOĞRU, ETKİN TEÇHİZAT VE CİHAZ SERVİSİ

 • BİOTİN GÜZELLİK dünya güzellik piyasasında saygın ve güvenilir teçhizat üreticileri ile Türkiye distribütörü olarak iş ortaklığı yapmakta ve tüm dünyadaki sektörel gelişmeleri ve yeni trendleri yakından takip etmektedir.
 • Geliştirilen konsept doğrultusunda cihaz seçimi, cihazların yerleştirilmesi, teknik servis desteği tamamen BİOTİN GÜZELLİK’in sorumluluğunda yapılmaktadır.
 • En etkin teçhizat yatırımı ile en çok ve en doğru işi yapabilmek ilkesine dayanarak kurulan BİOTİN GÜZELLİK Merkezleri ilerleyen dönemlerde de yenilenmiş ve geliştirilmiş yeni teçhizatların eklenmesi etkinliğini ve zamana uyarlılığını artıracaktır.
 • Merkezlerimize ürünlerin toplu alımından doğan çeşitli indirim ve promosyon olanakları yansıtılarak, doğru fiyatlandırma ve kâr marjının artımı konularında fayda sağlanacaktır.

2. PROFESYONEL UZMAN EKİP

 • Eğitim alanında profesyonel olma konumu sayesinde sektörümüzdeki en iyi yetişmiş elamanları bünyesinde barındıran BİOTİN GÜZELLİK, profesyonel kadro oluşturmakta çok önemli bir destektir.

Merkez Açılımı Öncesi Eğitim Programı

İşletmeci ve yöneticiler için; İşyeri açılmadan 1 ay önce, eğitim verilecektir. Bu segmentte Ar-ge, personel alımı, personel ilişkileri, işletme, marketing, reklam, ürün geliştirme ve fiyatlandırma, envanter yönetimi, konularında verilen eğitim süresi 3 gündür.

Personel için; İşyeri açılımından 1 hafta önce personelin eğitimi, güzellik merkezi yönetimi, satış, müşteri ilişkileri, marketing, enternasyonel trendler ve daha birçok konuda verilen eğitim süresi 2 gündür.

Personel Eğitimi

 • Teknik Eğitim
 • Müşteri Hizmetleri
 • Marketing Eğitimi
 • Personelin Sürekli Eğitimi ve geliştirilmesi

 • Her yıl 50-60 Uzman Estetisyen mezun etmekte olan BİOTİN GÜZELLİK, etkin ve doğru elamanı bulmak ve istihdam edebilmek açısından en iyi imkânı sunuyor.
 • ​Oluşabilecek personel eksikliği/açığı durumunda profesyonel BİOTİN GÜZELLİK uzman ekibi ile kadro tamamlama imkânı sağlanacaktır.


3. ETKİN MARKETİNG

 • BİOTİN GÜZELLİK kendi bünyesinde oluşturduğu Profesyonel Marketing kadrosu ile ürün ve hizmetlerin pazarlanması konusunda önemli bir rol oynayacaktır.
 • İlgili personele Marketing eğitimleri verilerek, marketing planının devamlılığı sağlanacaktır.

Çalışmalarımızda Kullanacağımız Marketing Yöntemleri

 • Broşür/El ilanları
 • Gazete ilanları
 • Web Sayfası ve internet marketing uygulamalarından faydalanma imkanı
 • Telemarketing
 • Açılış Organizasyonu ve medya desteği
 • Özel müşteri ve şirket ziyaretleri
 • Networking
 • Medya duyuruları; dergi/gazete makale ve yazılarında yer alma
 • Müşteri retansiyon sistemi ve eğitimi  - (Müşteri Bağlılık Programı)
 • BİOTİN GÜZELLİK Reklam Havuzu oluşturularak genel reklam bütçesi oluşturulacaktır.


4. İDARE KONTROLÜ VE DENETİM

 • Geniş ve her biri kendi konusunda uzman idareci kadromuz “başarılı bir işletme” için gerekli olan kontrollü idare ortamını sağlamaktadır.
 • BİOTİN, Güzellik ve Eğitim şirketi olarak bünyesinde barındırdığı idareci kadrosu ile 10 yıllık iş tecrübesiyle size ortaklık olma imkanı sağlamaktadır.
 • BİOTİN idari birimleri, yapacakları denetlemelerle oluşabilecek aksaklık ve hataların önüne geçebilecektir.
 • Standart Takip ve Denetleme Sistemi
 • Personel Performans Ölçümü ve Denetlemesi
 • Yönetim Değerlendirilmesi ve Denetimi
 • “Gizli Müşteri” Denetlemesi


NEDEN BİOTİN?

5.  DESTEKLERİMİZ

 • Anahtar teslim salon dizaynı ve dekorasyon uygulaması
 • Planlama ve strateji geliştirme desteği
 • Geliştirilmiş ve kanıtlanmış konsept
 • Yeni ürün ve hizmet gelişimi, trend takibi
 • Tüm salon ve SPA uygulamalarında hizmet desteği
 • Personel alımı, personel açığını kapatma ve sürekli personel Eğitimi
 • Planlı aralıklarla denetim ve raporlama
 • BİOTİN reklam havuzundan yararlanma imkanı
 • Hemen Prestij Kazanımı
 • Gelir Artışı

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!